درباره روز ملی خلیج فارس

10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد.

 

دریاها در مقایسه با خشکیها اگر چه گستره وسیعی را در برمیگیرند اما دارای شکنندگی بیشتری به لحاظ زیستی هستند. به دلیل ماهیت فیزیکی آب، آلودگیها در دریاها به سرعت پخش میشوند. بویژه دریاهای حاشیهای و نیمه بسته دارای شرایط ویژهای در این زمینه میباشند.  

منطقه خلیج فارس مجموعهای از کشورهای در حال توسعه را در برمیگیرد که در سالهای اخیر تالشهای زیادی را برای دستیابی به توسعه انجام دادهاند. حاصل تالشهای آنها اثرات زیانباری است که در چهره طبیعت منطقه قابل مشاهده است. همچنین این منطقه از تاریخ پر فراز و نشیبی در طی سالهای گذشته برخوردار بوده است، جنگهای ویرانگر از ویژگیهای این تاریخ پر فراز و فرود است

منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت های زیادی دارد. به دلیل وجود همین تفاوت ها در دهه 1970 دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد کنوانسیونی را به نام کنوانسیون کویت تصویب کرد تا کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست این دریا حساس تر از گذشته عمل کنند و در جهت حفظ محیط زیست این دریا تلاش نمایند. در دهه های اخیر به دلیل مجموعه فعالیت های نامطلوب انسانی در شکل های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های زیادی را محتمل شده است. در نتیجه فعالیت های ویرانگر انجام شده اکوسیستم منحصر به فرد این دریاها در حال نابودی است. گستره تخریب ها در این دریا بسیار وسیع بوده و انواع فعالیت ها را شامل می شود. تغییر شکل ساحل توسط برخی از کشورها یکی دیگر از اقداماتی است که در روند تخریب محیط زیست این دریا با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند. 

 

منبع: ویژگیهای زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها )1982). نشریه سپهر دوره بیست و سوم بهار 1393 شماره 89

برگزارکننده: جهاددانشگاهی واحد هرمزگان
شروع رویداد: 1401/2/10
پایان رویداد: 1401/2/31

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 - All rights reserved.
آدرس آی پی: 44.211.31.134 سیستم عامل: Unknown مرورگر: Unknown تاریخ مشاهده: یکشنبه, 31 تیر,1403