درباره دوره مطالعات آمریکا و نظام سلطه

مسئلۀ آمریکا یک مسئلۀ جدّی است. آمریکا با ما دشمن است؛ این دشمنی هم با مجموعۀ نظام اسلامی است.
مقام معظم رهبری 19/2/1397
مقدمه:
    با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، فصلی نوین در مناسبات بین المللی گشوده شد وآرمان ها و اهداف متعالی این نظام نوپا از سوی بسیاری از کشورها و ملل تحت ستم مورد الهام بخش گردید و از سوی دیگر مورد کینه توزی و دشمنی استکبار جهانی به رهبری آمریکا واقع شد. به تعبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای و داخلی آن همواره به دنبال دشمنی و ضربه زدن به انقلاب اسلامی بوده اند، و این امر تا به امروز ادامه داشته است. بنابراین یکی از ضروریات تربیتی نسل جوان کشور شناخت دشمن و مواجهه صحیح با او ، یعنی آمریکای جهان خوار می‌باشد.
 
    در این راستا و به منظور اجراي بند یک ماده سوم اساسنامه  جهاددانشگاهی به منظور مقابله با غربزدگی، مبارزه با استکبار و زنده نگهداشتن ارزشها و دستاوردهاي انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و برجسته کردن نقش این دستاوردها به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاري¬ها و برنامه¬ها و تسري آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل‌هاي آینده، طرح ملی «شناخت آمریکا و مقابله با استکبار جهانی» توسط جهاددانشگاهی و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، به شرح ذیل ارائه می‌شود.

اهداف طرح:

هدف اصلی:
    هدف اصلی از اجرای طرح تبیین چهره واقعی آمریکا و آشنایی با پدیده افول، تربیت و توانمندسازی نیروی نخبگانی در حوزه آمریکاشناسی و مقابله با غربزدگی و انتقال آن به نسل‌هاي آینده می‌باشد.

اهدف فرعی:
1-    شناخت دشمن، بالاخص استکبار آمریکایی
2-    مبارزه با غرب گرایی و غرب زدگی در محیط های آموزشی، علمی و دانشگاهی
3-    زنده نگهداشتن ارزشها و دستاوردهاي  عظمت انقلاب اسلامی در دانشگاه ها ومراکز علمی
4-    تربیت نسل جوان مبتنی بر روحیه استکبارستیزی
5-    تربیت مربیان جهت جهاد تبیین مرتبط با اهداف طرح در سراسر کشور
6-    کمک در ایجاد شبکه ملی و بین المللی ضد استکباری در کشورهای محور مقاومت و دوست
7-    کمک در ایجاد بستر فعالیت¬هاي رسانه اي و هنري با ساماندهی مادي و معنوي و توسعه سرمایه انسانی

مخاطبان:
1-    دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تمامی رشته ها
2-    اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی در سراسر کشور
3-    پاعضای هیات علمی و پژوهشگران جهاددانشگاهی

مجری طرح:
    با عنایت به یند ه نامه شماره .13960 مورخ 06/09/1401 با موضوع احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور و تکلیف دولت، جهاددانشگاهی بعنوان مجری این پروژه معرفی می گردد. جهاددانشگاهی موظف است، آیین‌نامه اجرائی این پروژه را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و با کمک سایر ذینفعان پروژه به تصویب هیأت وزیران برساند. در جهاددانشگاهی معاونت فرهنگی بعنوان مسئول پیگیری، هماهنگ سازی و اجرای این طرح معرفی می‌گردد.

ذینفعان کلیدی:
1-    سازمان برنامه و بودجه کشور
2-    وزارت آموزش و پرورش
3-    وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
4-    نهاد رهبری در دانشگاه ها
5-    شوراي عالی حوزه هاي علمیه
6-    سازمان بسیج مستضعفین
7-    تشکل های دانشجویی

فرایند اجرایی طرح:
1-    تصویب آیین نامه اجرایی در دولت و ابلاغ به جهاددانشگاهی
2-    تشکیل ارکان طرح در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
3-    تصویب برنامه و آیین نامه های داخلی اجرای طرح
4-    طراحی و تصویب خردپروژه ها در سطح کشوری و تعیین مدیران خرد پروژه ها
5-    اجرای برنامه‌ها
6-    نظارت و ارزیابی و بازخوردگیری از ذینفعان و مخاطبان

ارکان اجرایی طرح:
    ارکان اجرای طرح سه بخش می باشد
1-    شورای سیاست‌گذاری
2-    کمیته اجرایی
3-    دبیرخانه

اعضای شورای سیاست‌گذاری و راهبری:
1-    رئیس جهاددانشگاهی (رئیس شورا)
2-    معاونین جهاددانشگاهی( معاون فرهنگی دبیر شورا)
3-    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
4-    وزیر آموزش و پرورش
5-    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
6-    رئیس سازمان بسیج مستضعفین
7-    رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها
8-    رئیس شورای عالی حوزه های علمیه
9-    دو  نفر از اساتید حوزه و دانشگاه
بندهای 3 تا 7 می تواند نمایندگان معرفی شده آن دستگاه باشند.

شرح وظایف:
1ـ تدوین سياست‌های کلی براساس اسناد بالا دستی و قوانین و مقررات مصوب
3ـ تعیین و تصویب وظایف کمیته اجرایی و دبیرخانه
3ـ تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی
9ـ نظارت مستمر بر حسن اجرا ی طرح

اعضا کمیته اجرایی:
1-    معاون فرهنگی جهاددانشگاهی (مسئول کمیته)
2-    معاون آموزش جهاددانشگاهی
3-    معاون پژوهش جهاددانشگاهی
4-    معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی
5-    مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی

شرح وظایف:
1-    تدوین برنامه و بودجه پیشنهادی و ارائه به شورای سیاست گذاری
2-    تدوین خرد پروژه ها و مجریان آنها در تمامی استان ها
3-    پیگیری تخصیص بودجه
4-    نظارت بر حسن اجرای خردپروژه ها

دبیرخانه:
    دبیرخانه اجرای طرح دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی می باشد که موظف به پیگیری اجرای برنامه‌های مصوب در استان‌ها و ارائه گزارش به کمیته اجرایی می‌باشد.

خروجی طرح:
1-    برگزاری دوره‌های آموزشی پیرامون دشمن‌شناسی، استکبارشناسی و آمریکاشناسی
2-    برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی مرتبط
3-    برگزاری دوره‌های تربیت مربی متناسب با اهداف طرح
4-    انجام پژوهش‌ها و گزارشات راهبردی مرتبط
5-    تدوین جزوات و کتاب‌ها و منابع مکتوب و الکترونیک کاربردی

اخبار
خلاصه جلسات دوره مطالعات آمریکا و نظام سلطه
سه شنبه, 10 بهمن,1402
صوت کامل جلسات دوره مطالعات آمریکا و نظام سلطه
سه شنبه, 10 بهمن,1402
جلسه دهم مطالعات آمریکا
چهار شنبه, 10 خرداد,1402
جلسه نهم مطالعات آمریکا
سه شنبه, 02 خرداد,1402
جلسه هشتم مطالعات آمریکا
سه شنبه, 02 خرداد,1402
جلسه هفتم مطالعات آمریکا
شنبه, 23 اردیبهشت,1402
جلسه ششم مطالعات آمریکا
سه شنبه, 12 اردیبهشت,1402
جلسه پنجم مطالعات آمریکا
سه شنبه, 29 فروردین,1402
جلسه چهارم مطالعات آمریکا
سه شنبه, 15 فروردین,1402
جلسه سوم مطالعات آمریکا
یکشنبه, 21 اسفند,1401
جلسه دوم مطالعات آمریکا و نظام سلطه
پنجشنبه, 11 اسفند,1401
افتتاحیه و جلسه اول مطالعات آمریکا و نظام سلطه
شنبه, 06 اسفند,1401
برگزارکننده: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
شروع رویداد: 1401/11/20
پایان رویداد: 1402/3/31

QRCode رویداد
نظر شما در خصوص رویداد
تماس با ما

پست الکترونیکی:

cultural@acecr.ac.ir

تلفن:

021-66971561-3

فکس:

021-66491343
نشانی: تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی-خیابان شهدای ژاندارمری- پلاک 72 -طبقه دوم

ثبت نظر در خصوص رویداد
متن پیام
ثبت نظر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 - All rights reserved.
آدرس آی پی: 44.211.31.134 سیستم عامل: Unknown مرورگر: Unknown تاریخ مشاهده: یکشنبه, 31 تیر,1403