درباره کارگاههای آمادگی قبل از ازدواج

نام کارگاه

توضیحات

تاریخ

ساعت

کارگاه اول: ازدواج چرا؟

قسمت اول: بررسی ذهنیت های رایج درباره ازدواج

28 تیرماه 1401

30/18

قسمت دوم:دسته بندی و تحلیل این ذهنیت ها

قسمت سوم: هدف صحیح ازدواج

کارگاه دوم: خودم را بشناسم

(ساختار وجودی انسان)

قسمت اول: توانمندی حسی

4 مردادماه 1401

30/18

قسمت دوم:توانمندی فکری

قسمت سوم: توانمندی عقلی و رفتاری

کارگاه سوم: خودم را بشناسم

(دوره ه های رشد)

قسمت اول: من در کودکی

11 مردادماه 1401

30/18

قسمت دوم:من در نوجوانی

قسمت سوم: من در جوانی

قسمت چهارم: من در میانسالی

کارگاه چهارم:شناخت شباهتها برای ازدواج بهتر

قسمت اول: شباهتهای ما در افکار، در روحیات

25مردادماه 1401

30/18

قسمت دوم: شباهت های ما در سبک زندگی

کارگاه پنجم: شناخت تفاوت ها برای همراهی بهتر

تفاوتهای زنانه و مردانه در حس

یک شهریورماه1401

30/18

تفاوتهای زنانه و مردانه در افکار، اراده ها، رفتارها، خصوصیات

کارگاه ششم ( معیارهای انتخاب خوب)

اولین معیار مهم : درونیات، افکار، باورها، اعتقادات

8 شهریور ماه 1401

30/18

دومین معیار مهم : خلقیات، روحیات، خصوصیات

سومین معیار مهم : پذیرش شرایط زندگی ، در نظر داشتن تعهدات

 

جهت شرکت در کارگاهها به لینک ذیل مراجعه بفرمایید
برگزارکننده: سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
شروع رویداد: 1401/4/28
پایان رویداد: 1401/6/8

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 - All rights reserved.